Uprzejmie informujemy, że korzystanie z usługi jest dobrowolne i bezterminowe. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z usługi „Newsletter Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego”.

Administratorem danych jest Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu z siedzibą na pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacją praw wynikających z RODO na adres 62-800 Kalisz, Pl. Bogusławskiego 1, telefonicznie: 502 453 282 lub e-mailowo: iod@teatr.kalisz.pl. Dane osobowe (tj. adres e-mail) zbierane są przez Teatr wyłącznie w celu realizacji usługi „Newsletter Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu”. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie uprawnione podmioty.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, odwołania zgody lub żądania usunięcia danych. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, niemniej bez jego podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu”.